خانم ها مثل چی هستند؟ (طنز)

- خانم ها مثل رادیو هستند،

هر چی می خواهند می گویند ولی هر چه بگویی نمی شنوند.

   - خانم ها مثل شبکه اینترنت هستند،

از هر موضوعی یک فایل اطلاعاتی دارند.

   - خانم ها مثل چسب دوقلو هستند،

اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد ، دیگر باید سیم را برید.

   - خانم ها مثل موتور گازی هستند،

پر سر و صدا , کم سرعت , کم طاقت.

   - خانم ها مثل رعد و برق هستند،

اول برق چشمهاشون می رسه , بعد رعد صداشون.

   - خانم ها مثل لیمو شیرین هستند،

اول شیرین و بعد تلخ می شوند.

  - خانم ها مثل موبایل هستند،

هر وقت کاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند.

  - خانم ها مثل گچ هستند،

اگر چند دقیقه مدارا کنید آنچنان سخت می شوند که هیچ شکلی نمی گیرند.

  - خانم ها مثل کنتور برق هستند،

هر از چند سالی یکبار سن آنها صفر می شود.

   - خانم ها مثل فلزیاب هستند،

هرگاه از نزدیکی طلافروشی رد می شوند عکمی دهند.س العمل نشان

 ارسال کننده: غلام از چابهار

/ 0 نظر / 3 بازدید