عیدسعید فطر مبارک

رمضان با همه ی زیبایی ها و رحمت های بی کرانش از میان ما خاکیان رخت بربست و روزه داران؛ اینک پیروزی خویش بر سختی گرسنگی و تشنگی ، تمایلات و خواهش های نفسانی را جشن می گیرند

بدرود ای بزرگ ترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا

بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که ما را مصاحب و یار بودی؛ ای بهترین ماه در همه ی روزها و ساعت ها.


بدرود که سرشار از برکات بر ما آمدی و ما را از آلودگی های گناه شست و شو دادی.


ای خداوند! ما در این روز فطر، روز عید و شادمانی مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد یکدیگر، از هرگناه که مرتکب شده ایم و از هر کار زشت که از ما سر زده، و از هر خیال بد که در دل خود پنهان داشته ایم، توبه می کنیم.

بارخدایا! از پدران و مادران و هم کیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته اند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشیده اند در گذر

.


 

آمین

 

/ 0 نظر / 8 بازدید