مجنون وخدا

عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختم

کردمت آواره صحرا نشد
گفتم عاقل می شوی اما نشد

سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا بر نیامد از لبت

روز و شب او را صدا کردی ولی
دیدم امشب با منی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سر می زنی
در حریم خانه ام در می زنی

حال این لیلا که خوارت کرده بود
درس عشقش بی قرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنم
صد چو لیلا کشته در راهت کنم


/ 4 نظر / 8 بازدید
زهره

خیلی عالی

زهره

خیلی عالی

زهره

خیلی سخته که ....... یکی عشقت رو باحماقت اشتباه بگیره

زهره

خیلی سخته که ....... یکی عشقت رو باحماقت اشتباه بگیره[ناراحت]