آیا تا به حال اینطوری به مادرتون فکر کرده اید؟

آیا می دانید بدن انسان می تونه تا ۴۵ واحد دردرو تحمل کنه

اما زمان تولد، یک زن تا ۵۷ واحد دردرو احساس می کنه؟

این معادل شکسته شدن همزمان ۲۰ استخوانه!

مادرتون رو دوست داشته باشید 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید