وزبت په حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید

تَهارین زُمپ شَپان راهان من گاران

نَبان  گار  راهی  اِستاران  بِچاران

رسولُ الله هی  اصحابانءُ  یاران

اَگان  آیانی  رَهبندان  بِداران

دُروتان دیم دیان په تابعینءَ

په  تبع  تابعینءُ  عابدینءَ

رسولی  اهلبیت  اُم البنینءَ

په بی بی عایشه مات مومنینءَ

چه پیشی دُورگُشان من گُپتءُ گالان

بلوچستانی  رسمءُ دُودءُ هالان

چه زِگری بوتگین مردانءُ زالان

شُت اَنت پیرانی پَتّرماهءُسالان

هَما  مَردین مَڈادار مَرد  الله

که بوتَگ نامی واجه عبدِ  الله

هَما مرد که وتی جاگه مَه هِند کُت

دِیُوبَندی دَوارءُ جَه مِنِند کُت

گون نِیکین عالمانی گِندءُ نِند کُت

دِگه مُلک مردمانی هَنچوجِند کُت

دُراهین راجی یَکّین رَندءُرِند کُت

رسولی  سُنّتانءَ  بُرزءُ زِند کُت

عزیزین زَهگءُبَچّانی په وانَگ

تیاربوتنت په وازءُزانتءُزانَگ

هَمُک هَلکان شریعت شِنگءُتالان

زَکاتان داتَگِش میراثءُ مالان

گریوان بوت  گُنَهکار آهءُ  نالان

پُرُشت شیطانی بانزُل باسکءُبالان

کماشءُ اِسپی ریش هَلکانی سردار

مه دُزابی دَمَگ  شهردارءُ  زَردار

پِتءُ چُکّ  زالکین ماتانی  کِردار

هَمُک ناسَرپَدءُ  چه  دینءَ  بیزار

رَسِت مردءِ که دیندارءُ عزیزاَت

گون پاکین پاگی پَلگارءُ تمیزاَت

هَما که پاد مه منبر پُشت میزاَت

مئی  رَهدَربرءُ  عبدالعزیزاَت

کُتی بُنگیج  وتی  وازءُ بیانءَ

نُمازءُ روچَگءُ وانَگ کُرانءَ

کُتی حافظ  هَما سِلّین  بَدانءَ

پَدا  بُنداتی  بَستَگ  مَسجدانءَ

هَما که اهلسنت گُشت سَروگ اِنت

دلءِ رنجانءُ  دَردانی بَروگ اِنت

مه هرجمعه مئی روچان اَعیداِنت

گُشءِهَنچوش که مئی عیدءِسعیداِنت

مئی  اسلامی شیخ  عبدالحمیداِنت

گپءُگالی چه کُرانءِ مجیداِنت

شما هم  شیخءِ اسلام مُسلمین ءِ

سَروگءِ  سُنّیانءُ  مومنینءِ

مئئ  رَهدَربرءُ  دائم  تلاشءِ

په دُژمن هَنچوتیرانی کلاشءِ

مئی رَهشونءُراجی رهبرءِ تو

مئی نیگراهی ساهءُ سرورءِ تو

دعاءِ خیر بلوٹ عبدالسلام تو

مَکَن گیش گالءُگپتارءُکلام تو

 

زاهدان 20/5/1392 عبدالسلام بزرگ زاده

/ 0 نظر / 7 بازدید