مسجـد شیـخ زائـد در ابـوظبـی(سومین مسجد بزرگ جهان)

این مسجد 9 متر از سطح خیابان بالاتر است به گونه ای که مسجد از هر زاویه ای در هر فاصله و مسافتی خاص از اطراف قابل مشاهده است. به منظورساخت و اجرای این طرح، امارات با بزرگترین شرکتهای تخصصی جهان به ویژهدر صنعت کریستال سازی قراردادهایی امضا کرده بود. این مسجد توسط بزرگ

ترین فرش جهان، با ابعادی حدود 6000 مترمربع که توسط هنرمندان و بافندگانایرانی بافته شده است، مفروش شده است.

همچنین بزرگ ترین چلچراغ (Chandelier) جهان که توسط کشور آلمان ساخته شده است در این مسجد نصب گردیده است.


/ 0 نظر / 2 بازدید