مسیحی و زره امیرالمومنین حضرت علی(ع)

قاضی رو کرد به علی(ع) و گفت : " تو مدعی هستی و این شخص منکر است ،علیهذا بر تو است که شاهد برمدعای خود بیاوری " .

علی(ع) خندید و فرمود : " قاضی راست می‏گوید ، اکنون می‏بایست که من شاهد بیاورم ، ولی من شاهد ندارم " .

قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد ، به نفع مسیحی حکم کرد ، و او هم‏ زره را برداشت و روان شد .

ولی مرد مسیحی که خود بهتر می‏دانست که زره مال کی است ، پس از آنکه‏ چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت ، گفت : " این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشرعادی نیست ، از نوع حکومت انبیاست " ، و اقرار کرد که زره از علی است .

طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده است.                             

/ 0 نظر / 5 بازدید