عیدسعیدقربان برشمامبارک باد

 

عید قربان مبارک


اولین معنائی که از عید به ذهنها متبادر می شود ، نو شدن است. نو شدن انسان و طبیعت. این نوشدن برای انسان همراه با آرایش ظاهر و پوشیدن جامه های نو و برای طبیعت همراه با رویش گل و سبزه و آمدن بهار است.

در مکتب انسان ساز اسلام اعیاد اسلامی فلسفه وجودیشان برای بشریت بس آموزنده و عبرت انگیز است.

عید قربان بر اساس اعتقادات اسلامی آنروزی است که ابراهیم خلیل(ع) پیامبر و حبیب خدای رحمن دست به خنجر برده و بر گلوی اسماعیل فشرد تا وی را در بارگاه کبریائی حضرت دوست به مسلخ عشق فرستد.

خدای ابراهیم می دانست که ابراهیم از این آزمایش سربلند بیرون خواهد آمد. در آن روز برای پروردگارعالمیان قابل قبول نبود که اسماعیل(ع)در تاریخ بشری کشته ی پدر نام گیرد.  خدای بزرگ می خواست تا با رفتن ابراهیم و اسماعیل به قربانگاه و آماده شدن اسماعیل برای قربان شدن در آن روز بیاد ماندنی تاریخ تا ابد آن را برای آیندگان روایت کند. آیندگان  پیرو ابراهیم خلیل هرساله در این روز هوای نفس خود را به قربانگاه برده و با قربانی کردن منیت های نفسانی صفای باطن حاصل کنند. و از این طریق عارف گردند و لداده ی معشوق. با دلدادگی و عشق است که جان دادن در بر معشوق معنی می یابد. عشق جان دادن برای معشوق را سهل میکند. چنانکه برای اسماعیل عاشق سهل شده بود.

اینکه می بینیم  مراسمی است دینی به نام حج ابراهیمی و روزی است به نام عید قربان و در آن حیوانی به رسم سنت خلیل الله سر بریده می شود از حکمتهای بی زوال حضرت دوست است. خدائی که به انسان شرافت خلیفه الهی عطا کرد.

چه خوش سروده است مولانای روم :

 

خویش فربه می نمایم از پی قربان عید

 

کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد

/ 0 نظر / 17 بازدید