اگه گفتی قبله کدوم طرفه؟؟؟؟؟

خوبه که دورمیدان نیستندوگرنه یکعده پشت به قبله بودند. 

منتظرنظرات شماهستمبالاخره یکی به ما بگه قبله کدوم طرفه؟؟؟                     سمت چپه...؟؟؟یا سمت راسته؟؟؟یا اوریبه!!!                   

/ 0 نظر / 46 بازدید