مولانا عبدالحمید: هنوگیں انسانانی جاهلیت، چه اسلامءَ پیسرءِ جاهلیتءَ باز بدتر إن

زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازءَ “خیانتءُ دورنگی” چه دنیاءِ سیاستءِ صفتاں زانت أنتءُ پرمائینتی: مرچی توان والاءُ دیمءَ شتگیں ملکاں لوٹ أنت که هرچ پیمءَدگه راجاں پُل أنتءِ به وَر أنتءُ وتی چم چار به کن أنت. آیاں گوں دیم روژنائیءُ دیمءَ کاینت، بلے دلءَ دگه چیزے اراده کن أنت. دورنگیءُ نفاق مرچی سک دنیاءِ تهءَ دیمءَ روگ إنت؛مرچگیں دنیاءِ تهءَ دینداریءُ راستیءُ امانت داری چه بینءَ شتگءُ انساناں وتی نفاقءُ دودیمی “سیاست” نام بستگ.

زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازءَ گوشت: اپسوز إنت مرچی مسلماناں إے بدیں عادتانی تهءَ کپتگ أنت؛ آیان گمان کن أنت که انسانءِ نجات ماں پول امکاناتءِ تهءَ إنت، بلے انسانءِ نجات ماں ایمانءُ اخلاقءِ دیم کپگ إنت. اپسوز إنت که مرچی هر وڑیں گناهءُ سل کاری ماں چاگردءَ چول جنت.اللهءِ حکم پروشگ بنتءُ رسول اللهءِ سنتءُ رهبند یله دیگ بنت.

زاهدانءِ مدیرءَ گوشت: اپسوز إنت که مرچی مسلماناں دور چاری نه إنتءُ چه دژمنانی مکرءُ فریبءَ نادلگوش أنت. باز مسلمان هست که مزن واکیں حکومتاں وتی دوزواه لیک أنت، بلئے مزن واکاں بس وتی نپءِ رندءَأنتءُ؛ آیاں گوں مردمانی هونءِ ریچگءَ وتی سلیں واهگاں پوره کن أنت. آیاں په وتی سلاحانی بها کنگءَ إے دگه ملکانی بیران بیگءِ پرواهءَ ندارأنت. بلئے پدءَ هم مسلماناں امیدوارأنت که راجانی هوربند(سازمان ملل)ءُ شورای امنیتءُ إے دگه مزنواکاں آیانی مشکلاں گیشینت کت کن أنت. اگاں إشاں مسلمانانی مشکلاں بگیشینتیں گڑا مسلمانانی حالءُ روچ چو سیاهءُ تهار نه أت.
واجهءَ آ مزن واکاں که وتءَ تروریزمءِ دژمن زان أنت آیانی “مسلمانانی
مشکلانی پیداگ کنوک” گوشتءُ پرمائینتی: مزن واکاں هر روچ په إے نیمونءَ که گوں تروریزمءَ جنگ دینت، یک اسلامی ملکےءِ سرءَ ارش کن أنتءُ اپسوزی گپ إشنت که سادگیں انساناں آیانءَ وتی رکینوک زان أنت، ماں جاورےکه همے مزن واکاں جهان اسلامءِ مشکلانی پیداگ کنوک أنت. إے مزن واکاں هر جاه که پادإش إیر کتگ ظلمءُ زورإش رواج داتگ. اگاں یک ردی إے دور إش کتگ دگه دهی ده فسادإش أڈکتگ.هر جاه که آیانی پاد کپتگ اودءَ ناامنی آتکگ؛ اوگانستانءُ عراقءِ سرءَ غربی واکانی ارش کنگءِ آسر ابید چه ناامنیءَ دگه چے بوتگ؟
پاکستانءِ امنیتءَ کیا تباه کت؟ چنت سال إنت که سوریا جنگءِ کوره إنت.
فلسطینءَ چینچو سال إنت که صهیونیستانی دستءَإنت.
واجهءَ دیمءَ گوشت: غرب لوٹیت که گوں کشتارءُ جنگءَ تروریزمءَ بیگواه بکنت؛بلئے تروریزم گوں جنگءَ بیگواه نبیت، بلکیں گوں عقلءُ تدبیرءُ مسلمانانی دردانی وش کنگءَ که فلسطینءِ مسأله مسلمانانی مزن تریں دردإنت، بیت که تروریزم بیگواه کنگ ببیت.
واجهءَ آسرءَ پرمائینت: گوں معلولءَ جنگ دیگ ردیں کارے، بایدإنت علت درگیجگ ببیتءُ بیگواه کنگ ببیت. جهانءِ مشکلانی گیشینگ کشتار نه إنت، بلکیں بایدإنت گوں دورچاری، عقلءُ تدبیرءَ ناامنیءِ دیم گرگ ببیت.

 

سرچمگ سنت انلاین بلوچی بهر

/ 2 نظر / 5 بازدید
مجله اینترنتی آمازون

با سلام.... خواهان تبادل لینک با وبلاگ زیبای شما هستیم.در صورت تمایل لینک مراحل زیر رو انجام دهید: جهت تبادل لینک هوشمند و سه طرفه اتوماتیک با ما مراحل زیر رو انجام دهید؟ 1-ما را با لینک{ http://www.a-m-a-z-o-n.ir } به {نام مجله اینترنتی آمازون} در قسمت پیوندهای وبلاگ خود لینک کنید 2- به آدرس { http://www.a-m-a-z-o-n.ir/links/ } رفته و لینک خود رو ثبت کنید 3- کار تمام شد تبادل لینک انجام گرفت <<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> شما می توانید مطالب خود رو در همه زمینه ها از سایت مجله اینترنتی آمازون با نام و ذکر منبع دریافت کنید.

چت روم

ايام به کام منتظر حضور گرمتان هستم [گل]