هیچ انسانی دشمن مطلق و بدون سود برای ما نیست

حتما شنیدید که عدو سبب خیر گردد گر خدا خواهد . هر چند این پند- قدرت ،لطف و عنایت خدا نسبت به بندگان ؛ قانون علت و معلولی جهان هستی ،و مصداق این ضرب المثل است که چاه کن همیشه ته چاست. اما اگر فراتر از عادات فکریمان و عمیق تر ازقبل به انسانهای اطرافمان( حتی آنهایی که به نظرمان دشمنی در حقمان می کنند) نگاه کنیم ، در می یابیم  که هر انسانی یک حلقه زنجیر از زنجیره خیر و لطف الهی است در زندگی ما که بدون وجود این اسباب ، آن خیر الهی که بر گرفته از قانون منظم هستی است ، جامع و کامل برایمان محیا نخواهد شد و چون میوه نارسی است که قبل از تکامل انتظار شیرینی و پختگی  آنرا داریم .طبیعی است که خواص آن میوه در تکامل آنست.برخی انسانها آگاهانه و بعضا کاملا ناآگاهانه به ظاهر سد آسایش ، رشد و حرکت ما میشوند اما گاه آنها مانند سرعت گیرهای یک خیابان به ظاهر خلوت و آماده برای سرعت و سبقت گرفتن ماهستند که هرچند ابتدا ناخوشایند به نظر می رسند اما وقتی به 4راه بعد رسیدیم و سرعت زیاد یک تریلی را دیدیم که در مسیر تقاطع  از جلوی ما عبور کرد، متوجه اهمیت آن سرعت گیرشده و نجات جان خویش  را مدیون حضور آن سرعت گیر به ظاهر دشمن و مزاحم  خواهیم دانست.

/ 0 نظر / 6 بازدید