حسادت

براسانی دیوانجاه      
  
  براسانی دیوانجاه

در افسانه ها می گویند روزی خداوند به یک آدم حسود گفت:هر چه دلت می خواهد از من بخواه.من به تو می دهم ولی به شرطی که همسایه دو برابر بدهم!
اگر میخواهی به تو یک اسب بدهم به او یک جفت اسب خواهم داد.
حال بگو چه می خواهی؟
آن شخص گفت: ای پروردگار یک چشم مرا کور کن و ازهمسایه دو تا!!!       

 

براسانی دیوانجاهبراسانی دیوانجاه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید