نصیحت‌های رمضانی

۷٫ زبانت همیشه بوسیله ذکر خداوند تر باشد و از جمله کسانی مباش که خداوند را یاد نمی کنند مگر اندکی.

۸٫ هنگامی که احساس گرسنگی و تشنگی کردی به یاد بیاور که تو همیشه به غذا و دیگر نعمتهای خداوند محتاجی.

۹٫ این ماه را به عنوان فرصتی برای رها کردن امور غیر ضروری و بیهوده غنیمت بشمار.

۱۰٫ بدان که عمل امانتی است و نفست را محاسبه کن که آیا این امانت را به نحو شایسته بجای آورده یا نه.

۱۱٫ برای طلب بخشش از کسانی که ظلمی در حق آنها کرده ای بشتاب قبل از اینکه از حسناتت برداشته شود.

۱۲٫ بر افطاری دادن به روزه دار حریص باش تا از اجر او بی نصیب نگردی.

۱۳٫ بدان که خداوند بزرگوارترین بزرگواران و آمرزنده ترین آمرزندگان است و توبه توبه کنندگان را می پذیرد و هچنین شدید العقاب است که مهلت می دهد اما رها نمی کند.

۱۴٫ هرگاه گناهی انجام دادی و خداوند آنرا پوشاند بدان که این فرصتی است برای توبه پس بشتاب و بر ترک این گناه عزمت را استوار گردان.

۱۵٫ بر یادگیری و شناخت تفسیرقرآن ،احادیث رسول صلی الله و علیه وسلم ، زندگانی پربربارش و علوم دین کوشا باش زیرا طلب علم عبادت است.

۱۶٫ از همنشینان بد برحذر باش و در هنشینی با صالحان و نیکان بکوش.

۱۷٫ مداومت بر رفتن اول وقت به مساجد سبب ازدیاد شوق و خشوع درعبادت و مناجات پروردگار می شود.

۱۸٫ بکوش تا به زیر دستانت مسائل دینشان را بیاموزی زیرا آنان به سخن تو بیش از دیگران گوش فرا می دهند.

۱۹٫ سفره افطارت را زیاد رنگین مساز زیرا این کار سبب مشغولیت اهل خانه در هنگام روز رمضان می شود و آنها را از قرائت قرآن و عبادات دیگر باز می دارد.

۲۰٫ از زیاد رفتن به سوی بازار در شبهای رمضان ، مخصوصا شبهای آخر آن برحذر باش تا این اوقات گرانبها از دستت نروند.

۲۱٫ بدان که این ماه مبارک میهمانی است که سفر خواهد کرد پس مهمان نواز خوبی باش که سریع تر از آن چیزی که تصورش را هم بکنی خواهد رفت.

۲۲٫ بر قیام ده شب آخر رمضان حریص باش زیرا این شبها شبهای با ارزشی هستند و شب قدر که بهتر از هزار ماه می باشد دراین ده شب است.

۲۳٫ بدان که روز عید روز سپاسگزاری از پروردگارت است پس آنرا نقطه شروع کارهایی که نفست را از آن باز می داشتی قرار مده.

۲۴٫ در روز عید درحالی که شاد هستی به فکر برادران یتیم ، نیازمند و تنگدست خویش هم باش و بدان کسی که تو را بر آنها برتری داده قادر است که این احوال را دگرگون سازد پس برای شکر گذاری و همدردی با آنها شتاب کن.

۲۵٫ از خوردن روزه بدون عذر بر حذر باش زیرا هر کس یک روزه از روزهای رمضانش بدون عذر فوت شود روزه دهر هم نمی تواند آنرا قضا(جبران) کند.

۲۶٫ برای نفست بهره ای هر چند اندک از اعتکاف باقی بگذار.

۲۷٫ در شب عیدفطر و روزآن تا قبل از برپایی نماز با صدای بلند تکبیر بگو.

۲۸٫ برای نفست بهره ای از روزه های سنت بگذار و تنها در رمضان روزه مباش.

۲۹٫ بدان که خداوند نعمت فراغت را به ما ارزانی داشته تا در امور حلال به کارببریم و اگر ما تمام وقتمان را صرف تفریح بکنیم خیر زیادی را از دست داده ایم.

۳۰٫ نفست را در تمامی امور محاسبه کن و از جمله:نماز جماعت- زکات- صله رحم- نیکی به والدین- احوال پرسی همسایه- آشتی با کسی بین تو و او کدورتی وجود دارد- عدم اسراف- تربیت زیردستانت- اهتمام به امور مسلمانان- عدم استفاده از اموالی که به دست تو داده شده برای امور شخصی- قبول کردن نصیحت از
دیگران- دوری از ریاء- برای برادرت آنرا بپسند که برا ی خویش می پسندی- کوشش برای اصلاح- پرهیز ازغیبت- تلاوت قرآن و تدبر در معانی آن- خشوع هنگام شنیدن قران.    

/ 0 نظر / 2 بازدید