مسلمانان‌امسال چندساعت روزه می‌گیرند؟

 هر چه به سمت قاره اروپا پیش می رویم به تعداد ساعات اضافه می شود تا اینکه در دانمارک به 21 ساعت می رسد که بیشترین ساعات روزه داری در بین کشورهای دنیا است. سپس در سوئد و نروژ و ایسلند 20 ساعت است و در هلند و بلژیک 18 ساعت و نیم و در اسپانیا 17 ساعت و نیم و در ترکیه 17 ساعت و در انگلستان و آلمان 16 ساعت و نیم و در ایتالیا و فرانسه 16 ساعت.
در قاره آمریکای شمالی مسلمانان در آمریکا 15 ساعت روزه می گیرند و در مکزیک 13 ساعت و بیست دقیقه.
مسلمانان آرژانتین هم 9 ساعت روزه می گیرند و این کمترین ساعت روزه در دنیا است.
این تفاوت در ساعات روزه به ویژه در کشورهایی که روزها بسیار طولانی است، بحثی فقهی را بوجود آورده که هر سال تکرار می شود.
" علی جمعه" مفتی سابق مصر در سال 2009 فتوا داد هنگامی که ساعات روزه بیش
از 18 ساعت باشد جایر است که در کشورهای غربی مسلمانان به وقت مکه مکرمه افطار کنند.
شیخ "محمود عاشور" عضو مجمع تحقیقات اسلامی، با این فتوا موافق بود و در اظهاراتی شرایط افطار به وقت مکه مکرمه را مشخص کرد. وی گفت، وقتی می توان به وقت مکه مکرمه افطار کرد که مکه مکرمه نزدیک ترین محل نسبت به محل زندگی مسلمانان باشد، در غیر این صورت باید به وقت نزدیک ترین کشور اسلامی که درآن زندگی می کنند روزه بگیرند و افطار کنند.
اما برخی علما با این فتواها مخالفت کردند. بر اساس نظر آنها این طلوع فجرو غروب خورشید است که به ترتیب تعیین کننده زمان آغاز روزه و زمان افطار است.
در همین راستا "احمد عبدالرحیم السایح" استاد دانشکده اصول دین در دانشگاه الازهر، گفت: بر اساس نظر فقها، مسلمانان در کشورهای غربی که روزشان طولانی است نمی توانند به وقت مکه مکرمه روزه بگیرند یا افطار کنند، بلکه تنها می توانند به وقت نزدیک ترین کشور اسلامی روزه بگیرند یا افطار کنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید