شیطان بازنشسته شدنشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمیداشت گفتم: ظهر شده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روزخود را بی تو گذرانده اند

شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام.پیش از موعدگفتم: به راه عدل و انصاف بازگشته ای یا سنگ بندگی خدا به سینه می زنی؟

شیطان گفت: من دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم. دیدم انسانها، آنچه را من شبانه به ده ها وسوسه پنهانی انجام میدادم، روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند.اینان را به شیطان چه نیاز است؟

شیطان در حالی که بساط خود را برمیچید تا در کناری آرام بخوابد، زیر لب گفت: آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمیدانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت، تا کجا میتواند فرا رود، و گرنه در برابر آدم به سجده می رفتم و میگفتم که : همانا تو خود پدر منی...!!!
/ 1 نظر / 18 بازدید
حسین

به نظر این مطلب صحیح نیست به خاطر اینکه: شیطان خود عامل تمامی فسادهای بشریت است وگاهی انسان را بد جلوه می دهد تا نسل آدمیزاد را منشأ شرارت وبدی بداند وآفریدن وی را کاری بیهوده وانمود کندو اورامسبب اصلی فساد بداند درصورتی که این خود شیطان است که سرمنشأ بدبختی ها,کوتاهی های,بداخلاقی وفسادهای بشری است.مواظب حربه های او باشیم که به گفته قرآن کریم شطان دشمنی آشکاروقسم خورده بنی آدم است.