براسانی دیوانجاه
این وبلاگ هیچ گونه گرایش سیاسی نداشته و یک مکان آزاد می باشد (شعر ، داستان ، عکس ، مطلب و مقاله (بلوچی و فارسی)) . 
نويسندگان

                    کماش ءُورنا                          

جوانی رفت  جا ۓ  په  کار ے

گشتے  واجهان  منا  بدیت  کار ے

گوشتنت  آئیا ا  ے  نوک  ورنا

چیا   زانے   شه  کاران  دگنیا

تو چند کلاسْ درسءُ سَبک ونتا

تو  چُنت  فن ءُ  هنر  در بُرتا

گوشتے مّنا نیست هچ دانش ءُ فن

من  نه ونتا  کتاب ءِ  حرفه ءُ فن

من شه گونڈ یءّ بوتگان گون پسان

من چارینتء گوکءُ  میش ءُپسان

گون دو نلیّا من  جتا بازین  نلان

شادون  کتگنت وتی  میش ءُ پسان


هنون کپتگ مئی میتگّ قحط سالی

بوتگنت مئی دلوتان پر ما وبالی

مئی کوچگ ءِ کهنیگان خشک بوتگنت

کاه ءُ علف درچک ءُ دار دُرشک بوتگنت

من شه تنگ دستی ءّ آتکگان شهرءِ توکا

حاضر نهان بیکار بگردان ءُ مردمانءّبدان دوکا

شما رحم کنیت پرما ٰخاص په رضای خدا

من ءّ کار بگریت ءُ دیم بدیت کار ءِپدا

                        نه بیان په بیکاری ءُ گدایی هچ برءّ راضی                             

په شیطان ء دوکاهءُ آخر سرْ په شرع ءُ کاضی

شما مرحمت کنیت ءُ دیم بدیت منءّ کارءِ پدا

دریاپت کنیت دگنیا ءِ تها خاصین رضای خدا

گوشتش آئیا ما را نیست کارءِ په تو

وکتءُ مارا مگر یلا زوتا برو

لبزا تگلینت ءُ گون پارسی زبانش  گُشت

گردست برنداری زسر ما خوری اندر دهان مُشت

نوک   ورنا  هنچو  اُشکت ا ی گپّا

آهی  شه دلی  دراهت ءُ کپت په دپاّ

اُلس   جمع    بیتنت  آئی  گورءُ‌ کرّا

چارتش  آئیا  هنچو  حیوان   برّا

لمهه ای گوست  ءُآئی پچ کتنت چمان

دستی کشت بر سرءِکوْسءِ‌چمان

کماشی  درّائینت ءُ  گوشتی اّؤمنی بچ

چی  بابت    کپتگءِ  هنچو مچ

گوشتی من کار لو ٹّتگ چه ای واجهان

جوابش کت منءّ دور بو شه مئی در گهان

هنّو من سّک  تونگءُ   شُدیگان

هچکس ند ات ّ  درنز ے آپ ءُلکمه ای نان

هّرس جم بیتنت کماش ءِ سرءِ چمّان

جوانءِ دستْ گپت ءُ کرتی وتی مهمان

نان ءُ نگن وش بور طاقت ببیت تئی جبین ءّ

                               بانداتءّ بران کارخاطروتی  زمینءّ                                   

آنوک ورنا چه هُشهالیءّ کُرتی کوکار

گوشتی واجه من تیاران هنو په کشتءُ کار

واجه  من شبانکی  بوتگان  لوگان نوپتگان

من  نان ءّ  وارتّ هنّون په کارءّآمادگان

آکماش دیت چُش جوان ءّ په کارءّ آمادگی

گوشتی ای کاش علمءِ خاطرءّ بوتین ته را دلدادگی

جوان گوشتے واجه منءّ هست علم دلدادگی

موهءُ وّکْت نبیتگ منءّ بگران آئی آمادگی

آ گوشت من دیان هر ماهی ته را زر ءُ کلّه دار

په ای شرط که تو علمءِ وانگءّ شرّی سرا بدار

اّ گّن تودرسءِ وانگا ببی عالمی میار

ای علمءّ رسینیت ته را په دارلقرار

چُنت سالی گوست چه آیانی عهد ءُ کرار

جّم کُتی په وتءّ بازین زرءُ کله دار

آٰ چه هزمت ءُ علمءِ زانتا رست په کمال

کماش ءّ دات آئیا وتی دُهتْ‌وشین جمال

دُگنیا زیرءُ زبر بیت ز علم زانتکاری

آدم زبهر بیت زبی علمءُ بیکاری

شاعرءِ‌پارسی گوشتءّ په زبان حال

بنی آدم زعلم یابد کمال نی زجاهءُ جلال

[ شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ۸:٢٠ ‎ق.ظ ] [ عادل قنبرزهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
قرآن آنلاین

,,

اسما خداوند متعال